Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Kim jestem

Blog/serwis internetowy „extazy.pl” (dalej Serwis) działa pod adresem: https://extazy.pl. Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest osoba prywatna Kamil Nowak. Z Administratorem można skontaktować się poprzez formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: https://extazy.pl/kontakt/

Cele przetwarzania danych

Komentarze – dane osobowe będą przetwarzane w związku z zamieszczeniem komentarza w Serwisie.

Formularz kontaktowy – dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu.

Podstawy prawne przetwarzania

Komentarze – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Formularz kontaktowy – dane osobowe mogą być przetwarzane w zależności od kontekstu przesłanego pytania, np.:

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo będą przetwarzane dane

Komentarze – informacje wprowadzone w celu opublikowania komentarza będą przetwarzane do momentu jego usunięcia.

Formularz kontaktowy – informacje wprowadzone do formularza będą przetwarzane do momentu pełnej realizacji celu przetwarzania danych osobowych przy czym zostanie uwzględniony kontekst przetwarzania.

Odbiorcy danych

Komentarze, formularz kontaktowy – odbiorcami informacji mogą być podmioty świadczące usługi pomocnicze, które obejmują m.in. obsługę IT, hosting WWW, hosting poczty elektronicznej.

Uprawnienia

Każdy może wystąpić do Administratora z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem przeniesienia danych. Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania, że Administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Komentarze – podanie informacji jest niezbędne do opublikowania komentarza, a niepodanie informacji lub podanie niepoprawnych informacji może uniemożliwić publikację komentarza.

Formularz kontaktowy – podanie informacji jest niezbędne do przeprowadzenia realizacji celu przetwarzania, a niepodanie informacji lub podanie niepoprawnych informacji może uniemożliwić prawidłowe nawiązanie kontaktu.

Pliki Cookies

Serwis nie używa plików cookies.

Statystyki

Serwis korzysta z przyjaznej dla prywatności wtyczki do statystyk odwiedzin „Koko Analytics”. Wtyczka ta nie korzysta z żadnych usług zewnętrznych, więc dane o użytkownikach nigdy nie są udostępniane żadnej firmie zewnętrznej. Ponadto nie są gromadzone żadne dane osobowe dotyczące użytkowników, a użytkownicy mogą łatwo zrezygnować ze śledzenia, włączając opcję „Nie śledź” w ustawieniach przeglądarki.

Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje zarejestrowanych Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności.

Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.